Di Tích Nhà Thờ Tam Tòa
Di Tích Nhà Thờ Tam Tòa
Di Tích Nhà Thờ Tam Tòa
Di Tích Nhà Thờ Tam Tòa
Di Tích Nhà Thờ Tam Tòa
Di Tích Nhà Thờ Tam Tòa

Camera tour

Introdution

Price: Free

Phone: 0

Time to visit a place: 120 minutes

Open Time: 5:00 AM - Close Time: 11:59 PM

Email: mail@mail.com

Address: Nhà Thờ Tam Tòa, đường Nguyễn Du Phường Đồng Mỹ, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Di tích nhà thờ Tam Tòa là một di tích nhà thờ Công giáo tọa lạc đường Nguyễn Du, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây từng là nhà thờ của giáo xứ Tam Tòa, được coi là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Việt Nam.[1] Trong Chiến tranh Việt Nam, nhà thờ bị bom đạn Mỹ đánh sập, chỉ còn lại phế tích và được bảo tồn về sau như một chứng tích chiến tranh.[2]

Map

Introdution

×

Di tích nhà thờ Tam Tòa là một di tích nhà thờ Công giáo tọa lạc đường Nguyễn Du, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nơi đây từng là nhà thờ của giáo xứ Tam Tòa, được coi là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Việt Nam.[1] Trong Chiến tranh Việt Nam, nhà thờ bị bom đạn Mỹ đánh sập, chỉ còn lại phế tích và được bảo tồn về sau như một chứng tích chiến tranh.[2]

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Attractions

Entertainment