Address: 28 Hồ Xuân Hương, Phường Đồng Mỹ, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Phone: 0912190958

Email: kebang28@gmail.com.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách Sạn Kẻ Bàng

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and Evaluation



Alls
(From total review)