Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 1800 1752

Address: Khu đô thị phía Bắc đường Lê Lợi, Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Cổng TTĐT Du Lịch

Siêu thị Coopmart Quảng Bình

Shop type: Trung tâm thương mại  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Khu đô thị phía Bắc đường Lê Lợi, Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

1800 1752

mail@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img