Address: 50 Quang Trung, Đồng Hới Phường Hải Đình, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Phone: 0232.3822289

Email: chu7acomail@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Đồng Hới

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night VIP room 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)