Address: 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Hải Đình, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Phone: 0915044651

Email: chuaco@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà Nghỉ Hoa Phượng

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

250,000đ /1 night VIP room 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)