Vũng Chùa - Liễu Hạnh- Làng Bích Họa Cảnh Dương - Đá Nhảy - Đồi cát Quang Phú

Vũng Chùa - Liễu Hạnh- Làng Bích Họa Cảnh Dương - Đá Nhảy - Đồi cát Quang Phú
 • Từ ngày 09/07/2019
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 4 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 4 địa điểm
 • 07:00
  Đảo Yến - Vũng Chùa Miễn phí

  dưới chân dãy Hoành Sơn, thuộc thôn Thọ Sơn

 • 09:12
  Làng Bích Họa Cảnh Dương Miễn phí

 • 11:49
  Đá Nhảy Miễn phí

 • 14:16
  Đồi Cát Quang Phú Miễn phí

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.