Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình

19/09/2023
2
826
Quảng Bình
I. CƠ QUAN TỔ CHỨC Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) tỉnh Quảng Bình – Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình II. TÊN GỌI VÀ NỘI DUNG 1. Tên gọi: Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình 2. Nội dung – Sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình phải có tính khái quát, nghệ thuậ