Tour Quảng Bình 3 ngày 2 đêm

Tour Quảng Bình 3 ngày 2 đêm
 • Từ ngày 09/07/2019
 • Số ngày 3 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 9 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 3 địa điểm
 • 05:00
  Quảng Bình Quan Miễn phí

 • 08:18
  Đảo Yến - Vũng Chùa Miễn phí

  dưới chân dãy Hoành Sơn, thuộc thôn Thọ Sơn

 • 11:03
  Đá Nhảy Miễn phí

Ngày 2 3 địa điểm
 • 07:00
  Thành phố Đồng Hới Miễn phí

  Thành phố Đồng Hới

 • 10:32
  Động Thiên Đường Miễn phí

  Km 16, Nhánh Tây đường Hồ Chí Minh,

 • 12:47
  Suối nước Moọc Miễn phí

Ngày 3 3 địa điểm
 • 07:00
  Thành phố Đồng Hới Miễn phí

  Thành phố Đồng Hới

 • 09:16
  Đồi Cát Quang Phú Miễn phí

 • 12:12
  Động Phong Nha – Tiên Sơn Miễn phí

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.