Open Time: 09:30 - Close Time: 22:00

Phone: 0904523833

Address: Quách Xuân Kỳ Phường Hải Đình, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Cổng TTĐT Du Lịch

Trung tâm thương mại Vincom Plaza Đồng Hới Quảng Bình

Shop type: Trung tâm thương mại  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Quách Xuân Kỳ Phường Hải Đình, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

0904523833

mail@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img