Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00

Phone: 02323822425

Address: 398 Trần Hưng Đạo Phường Nam Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Cổng TTĐT Du Lịch

Cửa hàng thực phẩm sạch Đông Dương

Shop type: Nông sản  

Average price :

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

398 Trần Hưng Đạo Phường Nam Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

02323822425

mail@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img