Address: Trương Pháp, Quang Phú, Đồng Hới Xã Quang Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Phone: 0232.3810447

Email: trungtambactrungbo.qbh@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà khách Thanh thiếu Nhi

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)