Address: 151 Trương Pháp, Phường Hải Đình, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Phone: 0232.3823378

Email: nhakhachxosoquangbinh@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà khách xổ số quảng bình

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night VIP room 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)