Address: 73 Nguyễn Thị Định, Bảo Ninh, Đồng Hới Xã Bảo Ninh, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Phone: 0329847969

Email: chuacomail@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Bình An

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)