Đồng Hới -> Lệ Thủy

Đơn vị: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh

Đt: 091 864 03 80

Giá vé: 25,000 đ

Detail

Đồng Hới -> Ba Đồn

Đơn vị: Công ty Cổ phần Dịch vụ -Thương mại Ngọc Ánh

Đt: (0232) 3717178

Giá vé: 25,000 đ

Detail

Đồng Hới -> Phong Nha

Đơn vị: Công ty Cổ phần Dịch vụ -Thương mại Ngọc Ánh

Đt: (0232) 3717178

Giá vé: 35,000 đ

Detail