Thông tin liên hệ

Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quảng Bình

Điện thoại: (0232)3 868 678

Địa chỉ: Số 08 Văn Cao, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình