Vietinbank Quảng Bình

Số 50 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Đt: 0232 3840 582

Phòng giao dịch Ba Đồn

Khu phố 4, phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn

Đt: 0232 3518469

Phòng giao dịch Lệ Thủy

Khu phố 8, Thị Trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy

Đt: 0232 3961969

VIETINBANK

Kho bạc Nhà nước huyện Lệ Thuỷ, Thị trấn Kiến Giang - Huyện Lệ Thuỷ

Đt: 0232 3961965

Phòng giao dịch Chợ Ga

91-93 Tố Hữu, phường Nam Lý - TP Đồng Hới

Đt: (0232) 3841229

Phòng giao dịch Đồng Hới

328 Lý Thường Kiệt -TP. Đồng Hới

Đt: 0232 3815566

Phòng giao dịch Bố Trạch

374 Hùng Vương, Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch

Đt: 0232 3863863