Chợ Đồng Hới

Phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
mail@gmail.com
(0232) 3850 057

Description

Đi về phía ngược lại, cũng theo đường bờ kè, khách sẽ đến chợ Đồng Hới bên bờ sông. Sát bên chợ là bến cá với ghe thuyền tấp nập. Hải sản từ đây đưa lên bờ cung cấp cho thành phố. Đây cũng là nơi có di tích bến đò và tượng đài mẹ Suốt nổi tiếng.

Map