Quảng Bình kết nối du lịch các khối, cụm du lịch khu vực phía Bắc

22/11/2023 792 0
Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức hội nghị kết nối du lịch năm 2024 nhằm truyền thông mạnh mẽ, triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam có trọng tâm, trọng điểm, ấn tượng nhằm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Sample Plan