Núi Thần Đinh
Núi Thần Đinh
Núi Thần Đinh
Núi Thần Đinh
Núi Thần Đinh

Introdution

Price: Free

Phone: 02323854688

Time to visit a place: 120 minutes

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: mail@gmail.com

Address: Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình

Núi Thần Đinh ở phía tây nam huyện lỵ Quảng Ninh, cách Quán Hàu 20km và Đồng Hới 25km. Núi thuộc địa phận xã Trường Xuân. Dương Văn An, vị tiến sĩ, thượng thư triều Mạc, năm 1553 trong cuốn “Ô Châu Cận lục” đã mô tả: “An Mã chi cao, khí áp trực cửu tằng chi Hán; Thần Đinh tốt luật, thế bình thôn tứ bách chi châu” (Tạm dịch: Núi An Mã cao vút, khí thông xông thẳng chín tầng mây; Núi Thần Đinh nguy nga, thế hùng dũng trùm 4 trăm châu).

Núi Thần Đinh không cao, chỉ 342m (theo bản đồ địa hình) nhưng là ngọn núi đá tách dãi Trường Sơn ra đồng bằng ven biển nên nó đột khởi dễ nhận thấy. Từ đồi Hải Đăng hay cầu Dài (Đồng Hới) nhìn về nam, theo sông Lũy, cuối dãi Đầu Mâu là núi Thần Đinh sừng sững.

Map

Introdution

×

Núi Thần Đinh ở phía tây nam huyện lỵ Quảng Ninh, cách Quán Hàu 20km và Đồng Hới 25km. Núi thuộc địa phận xã Trường Xuân. Dương Văn An, vị tiến sĩ, thượng thư triều Mạc, năm 1553 trong cuốn “Ô Châu Cận lục” đã mô tả: “An Mã chi cao, khí áp trực cửu tằng chi Hán; Thần Đinh tốt luật, thế bình thôn tứ bách chi châu” (Tạm dịch: Núi An Mã cao vút, khí thông xông thẳng chín tầng mây; Núi Thần Đinh nguy nga, thế hùng dũng trùm 4 trăm châu).

Núi Thần Đinh không cao, chỉ 342m (theo bản đồ địa hình) nhưng là ngọn núi đá tách dãi Trường Sơn ra đồng bằng ven biển nên nó đột khởi dễ nhận thấy. Từ đồi Hải Đăng hay cầu Dài (Đồng Hới) nhìn về nam, theo sông Lũy, cuối dãi Đầu Mâu là núi Thần Đinh sừng sững.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment