Address: TDP Minh Lợi Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

Phone: 0905579589

Email: mail@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách Sạn Hoàng Lan

Introdution

  • Free wifi

  • Telephone

  • Air conditioning

  • Tivi

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

300,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

450,000đ /1 night Standard Quadruple

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)