Address: Thôn Liêm hóa 2 - Xã Trung Hóa - Huyện Minh Hóa - Tỉnh Quảng Bình Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình

Phone: 0905 835 676

Email: dungth1984@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà Nghỉ Gia Huy

Introdution

  • Free wifi

  • Telephone

  • Air conditioning

  • Tivi

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

200,000đ /1 person Standard 1 giường đôi

250,000đ /1 person Standard 2 bed

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)